Jag heter Lena Fye och är auktoriserad socionom samt medlem i Akademikerförbundet SSR. 

Efter 17 års anställning på utredningsenheten i Botkyrka kommun, har jag haft konsultuppdrag under flera år i olika kommuner såsom; Stockholm stad (flera stadsdelar), Huddinge, Salem, Järfälla, Sigtuna, Nacka, Falun, Mörbylånga, Kalmar, Djurås och Botkyrka. Med följande uppdrag; mottagningsfunktion gällande barn- och ungdom, utredning av barn-och ungdom samt ensamkommande barn- och ungdom, familjehemsutredningar, famijehemsvård, uppföljning- och hemtagningsärenden samt enstaka ärenden där en konflikt och samarbetssvårigheter har funnits mellan socialtjänsten och familjen.

Förutom de fortbildningar som jag tagit del av under mina år inom socialtjänsten, är jag MI utbildad via Contar, utbildad i Nya Kälvestensmetoden samt utbildad nätverksledare via Nätverkskompaniet i Västerås. Juni månad 2019 deltog jag i Svergiehälsans kurs i Kris och kriststöd  - Sorg och kris.
 
Under flera år har jag i direktkontakt med kommuner arbetat tillsammans med en kollega som har sitt eget företag, LA konsulttjänster då vi ansåg att det var bra att vara två i ett utredningssammanhang. 

Från 2018 och framåt har jag abetat själv inom familjevården som barnsekreterare i Botkyrka kommun via bemannningföretaget Socionmkraft som underleverantör. Därefter i Nacka som familjehemsekreterare,  i Sundbybergs barngruppen fram till sista maj - 20, på mottaget i UpplandsVäsby och sist i Tyresö på barn och undom där slutade jag i slutet av juni- 21.