Jag heter Lena Fye och är auktoriserad socionom samt medlem i Akademikerförbundet SSR. 
Efter 17 års anställning på utredningsenheten i Botkyrka kommun, har jag haft konsultuppdrag under flera år i olika kommuner såsom; Stockholm stad (flera stadsdelar), Huddinge, Salem, Järfälla, Sigtuna, Nacka, Falun, Mörbylånga, Kalmar och Djurås. Med följande uppdrag; Uppföljnings- hemtagnings- ärenden, övervägande, familjehems-utredningar, utredningar gällande barn/ungdom samt ensamkommande barn/ungdom, mottagningsfunktion gällande barn och ungdom, enstaka ärenden där en konflikt och samarbetssvårigheter har funnits mellan socialtjänsten och familjen.
Förutom de fortbildningar som jag tagit del av under mina år inom socialtjänsten, är jag MI utbildad via Contar, utbildad i Nya Kälvestensmetoden samt utbildad nätverksledare via Nätverkskompaniet i Västerås.
 
Sedan några år tillbaka arbetar jag tillsammans med en kollega som har sitt eget företag, LA konsulttjänster. Vi tar oftast utredningsuppdragen gemensamt då vi anser att det är bra att vara två i ett utredningssammanhang.