Om L.Fye
  L.Fye är en enskild firma och ägs av Lena Fye.
 
 L.Fye registrerades år 2004 hos Patent - och registreringsverket.                                 
  L.Fye Social Verktyg registrerades år 2010 hos Bolagsverket.
 
 Innehar F-skattebevis.·                                
  VAT.nr/org.nr: SE 590216112301.

  Pusgironummer:1495473-9.

 Är försäkrade via Fora och  Akademiker förbundet SSR.