Om Sociala verktyg
Jag tror på människans inre kraft och på att de flesta av oss använder den på ett positivt/kreativt vis men trots det kan var och en av oss behöva en liten puff för att ta nästa steg. Ibland behöver vi också hjälp med att sortera våra tankar eller någon att ventilera dem med eller ta sig tid för egen reflektion över sitt liv. Hur ofta sätter man sig själv ned och tänker till ordentligt kring sin livssituation? En del gör det säkert men många gör nog inte det.

Det finns också människor som inte har haft tillräckligt bra förutsättningar för att få till ett liv som de är nöjda med. Jag har mött många av dem i mitt arbete och jag tror att om fler av dem haft tillgång till sociala verktyg hade de själva kunnat tillgodose sina egna behov.
 
För mig betyder Sociala verktyg att jag som person har information eller vet var jag kan söka den information som hör livet till och som är relevant för mig. Att jag någorlunda känner till vad som är brukligt i det som hör livet till vilket ofta är situationsbundet. Utifrån det kan jag sedan eventuellt välja om jag vill förändra något eller inte. Sammanfattningsvis kan man säga att Sociala verktyg är ett slags arbetsredskap som skapar förutsättningar för att få vardagen att fungera bättre.

Anledning till att jag startar upp Sociala verktyg är för att jag tror att om man ger en människa tid i ett kreativt samtal men också ger möjlighet att agera kreativt så tror jag att det kan ske förändring hos den enskilde personen. Det kan handla om "från det lilla till det stora". Vad det än är så tror jag att de flesta människor själva vill ha makten över sitt eget liv. För att få det krävs det ett visst handlingsutrymme samt att det skapas förutsättningar för den enskilde.