Om Sociala verktyg
    Jag tror på människans inre kraft och på att de flesta av oss  
    använder  den på ett positivt/kreativt vis men trots det kan var och en  
    av oss  behöva en liten puff i olika sammanhang för att ta nästa steg
    Vi kan också ibland behöva hjälp med att sortera våra tankar eller
    någon att ventilera dem med eller ta sig tid för samtal. Hur ofta sätter
    man sig själv ned och tänker till ordentligt kring sin livssituation? En
    del gör det säkert men många gör nog inte det.

    Det finns också människor som inte har haft tillräckligt bra förutsättningar för att få saker att hända
    som de önskar sig. Jag har mött många av dem i mitt arbete och jag tror att om fler av dem haft
    tillgång till Sociala Verktyg hade de själva kunnat tillgodose sina egna behov.

    För mig betyder Sociala Verktyg att jag som person har information eller vet vad jag kan söka  
    information om det som hör livet till. Att jag någorlunda känner till vad som är brukligt i det som hör
    livet till vilket ofta är situationsbundet. Utifrån det kan jag sedan eventuellt välja om jag vill förändra
    något eller inte. Sammanfattningsvis kan man säga att Sociala Verktyg är ett slags arbetsredskap
    som skapar förutsättningar för att få vardagen att fungera bättre.

    Anledning till att jag startar upp Sociala Verktyg är för att jag tror att om man ger en människa tid i ett
    kreativt samtal men också ger möjlighet att agera kreativt så tror jag att det kan ske förändring hos
    den enskilde personen. Det kan handla om "från det lilla till det stora". Vad det än är så tror jag att de
    flesta människor själva vill ha makten över sitt eget liv. För att få det krävs det ett visst
    handlingsutrymme samt att det skapas förutsättningar för den enskilde.