Tankar om vad som gör ett 
  samtal fruktbart 

    För att få en fruktbar kommunikation som leder framåt tror jag att det
    handlar om rätt bemötande till dem som önskar samtala. Pistis,
    som är en retorisk term och som brukar översättas med ordet TilliT,
    bygger enligt Aristoteles på, att det mellan talare och åhörare finns
    både igenkänning och förväntan – det är en grundförutsättning för all
    kommunikation.
 

    I samtalssituationer strävar jag som samtalsledare/ samtalspartner  
    att bemöta personen med respekt och ärlighet, med en nyfikenhet
    och öppenhet, att jag är närvarande och lyhörd, är ödmjuk och att ha
    empatisk förmåga samt lite humor vid rätt tillfälle är inte heller helt  
    fel. Finns det även energi och kreativitet i dialogen samt lite sunt  
    bondförnuft och vidsynthet så är oddsen bra för ett givande samtal.

    Jag som samtalsledare /partner tycker att nedan punkter är viktiga att agera utifrån och vara  
    medveten om eftersom de påverkar mig och mitt agerande i samtalskontakterna.

    - att möta personen där den befinner sig.
    - att kunna identifiera och undanröja hindren.
    - att se vilka möjligheter en person har till en förändring.
    - att definiera ordets betydelse eftersom ett och samma ord kan ha olika betydelse för var och en.
    - att vara medveten om att samtal förs utifrån två olika tänkande personer där rollerna och  
       maktförhållanden och bakgrund kan vara olika (var du än befinner dig i världen kan ha betydelse i
       lik- olikhet i vad gäller utbildning/ej utbildning, stads- och landortsbo, kvinnligt/manligt etc).
    - att vara medveten om vilka värderingar jag själv har vad gäller människosyn, etik etc.
    - att vara medveten om vilket förhållningssätt jag har. De förhållningssätt som tilltalar mig och som
      jag strävar och försöker utgå i från är; holistisk där man har ett helhetsperspektiv, salutogenes där
      man fokuserar på det friska, det som fungerar, systemteoretisk där individen ses i sitt
      sammanhang exempelvis i familj - och arbetsrerelationer, samhälle.

    Det är ungefär så här som jag beskrivit som jag tänker kring samtal och att min strävan är att ha
    med mig alla dessa ingredienser i mitt tänkande och agerande i mina möten med människor.