Samtal pågår;
    -   Jag vill ha en förändring, mitt liv är så kaotiskt, nästan ingenting
         fungerar för mig.
    -    Berätta, på vilket sätt tycket du att ditt liv är kaotiskt?
   
 -    Jag glömmer saker och när jag kommer på det så är det för
         sent. Nu vill jag ha en förändring.
    -    Hur skulle du vilja att ditt liv ser ut?
    -    Ordning och reda, både i hemmet, i huvudet och på arbetet. Jag    
         vill inte hela tiden bli överraskad med något som jag faktiskt hade kunnat planera in.
    -    Ok, vi ska tala vidare om det strax men först vill jag veta vad som fungerar för dig. 
         Du sa att nästan ingenting fungerade i ditt liv men något fungerar,
 vad kan det vara?

    Vill du ha en förändring i ditt liv? Motiverande samtal kan vara en väg till förändring. Som  
    samtalsledarare kan jag guida dig framåt mot den förändring du vill göra.
 

   Vad är Motiverande samtal, MI-
  Motivational Interviewing?

    MI är en "interview", ett sätt att tillsammans titta på någonting,
    Ordet "interview" ett jämlikt förhållande. Berättaren vänder bladet,
    lyssnaren vill förstå.


    MI har vuxit fram ur empiri kring vad som visat sig fungera bäst i
    samtal med klienter för att underlätta beteendeförändring.

    Upphovsmännen professor William R Miller vid Universitetet i New Mexico, USA och professor
    Stephen Rollnick vid Cardiff University, UK. definierar motiverande samtal som en klintcentrerad, 
    styrande metod för att höja den inneboende motivationen för förändring genom att utforska och lösa
    ambivalens dvs. att både vilja och inte vilja.
    Skillnad mellan ambivalens och dissonans är att dissonans handlar om skillnaden mellan hur  
    något  man gör "är" och hur man vill att det ska vara, utifrån ens värderingar. När den skillnaden  
    upphör, uppstår känslan att vara konsekvent vilket ger välbefinnande, balans och meningsfullhet.

    Kärnan i MI är att genom samtal med tydlig struktur hjälpa människor att hitta sin egen motivation till
    en förändring. I Sverige används metoden bland annat inom sjukvård, kriminalvård och socialvård.


    Ramen för ett motiverande samtal kan se ut på följande vis:
    Jag som samtalsledare förklarar MI och på det sätt vi kommer att arbeta.
    Du i får berätta skälet till varför du kommit hit och berätta, om du vet, vilken förändring du vill göra.  
    Utifrån detta arbetar vi tillsammans för att nå fram till ditt mål. Jag som samtalsledare guider dig  
    framåt. Att arbeta mot målet kan ta 1- 4 samtalstillfällen.


 
   Lästips;  
    - William R. Miller &  Stephen Rollnick (2010) Motiverande samtal - Att hjälpa människor till
      förändring. Stockholm: Natur & Kultur
    - Liria Ortiz (2009) När förändingr är svårt - Att hantera motstånd med motivrande samtal.
      Stockholm: Natur &  Kultur 
    - Liria Ortiz (2008) Förändra ditt liv. Stockholm: Natur & Kultur
    - Statens folkhälsoinstitut,  http://www.fhi.se/