Tjänster
       LFye AB Sociala verktyg vänder sig till privatpersoner, myndigheter
       och företag och erbjuder följande tjänster;


  1.  Utreder familjehem. Är utbildad enligt Nya Kälvestenintervjun.

  2.  Utreder enligt 11 kap. 1,2§§ Socialtjänstlagen. Myndighetsansvaret
       ligger kvar hos uppdragsgivaren. Utredarna utgår från modellen BBIC (Barnets Behov i Centrum)
       men anpassar sig efter uppdragsgivarens metodik och riktlinjer.                                  

  3.  Praktisk/strukturerad hjälp (tex.som  boendestödjare inom socialtjänsten) för att skapa förut-                      sättningar för en bättre fungerande vardag. Det kan bla. handla om att få hjälp med att få struktur i            hemmet, hjälp med att sortera och reda ut dina tankar.

  4   Kvalificerad kontaktperson för unga och vuxna för kortare uppdrag, t.ex. som vägledare, hjälp med  
       att hitta rätt fritidssysselsättning, hjälp med att bryta isolering, närvara vid umgänge mellan barn
       och  förälder.    · 
                                                                            
  5.  Motiverande samtal (MI-Motivational Interviewing). MI är en styrande samtalsmetod som är
       förändringsinriktad. Läs under fliken MI.                                       


        Ramens innehåll för de olika tjänsterna får vi gemensamt diskutera oss fram till.
        Ramens struktur ser ut på följande vis;

  • En klar och tydlig målformulering bör görs så att vi vet när målet är uppnått.
  • Tidsperspektiv; en början och ett slut, antal gånger och tid per tillfälle.
  • Innehållet; vad ska utföras och på vilket sätt ska det utföras.
  • Plats; var ska uppdraget genomföras.
  • Ibland måste en revidering av planering ske av olika skäl, då måste detta klargöras.

         Samtal pågår;
    -    Jag kan erbjuda dig olika tjänster och alla handlar om möjlighet
          till förändring samt att få tillgång till sociala verktyg.
    -    Sociala verktyg!  Vad är det?
    -    Det är ett slags arbetsredskap för att få vardagen att fungera    
          bättre.
    -    Jaha, betyder det att jag kan få hjälp med hur jag kan hanterar
          vissa sysslor eller hjälp  med att få ordning i mitt hem och 
          kanske  hjälp 
med att sortera mina  tankar så att vardagen
          fungerar bättre för mig 
och barnen.
    -     Exakt.
    -     Det låter ju super. En sådan hjälp skulle jag vilja ha från och med i går.